Hoe moeilijk vindt u het om
de klant te vragen naar het geld
waar u recht op heeft?


Een lastig dilemma: een tijdige betaling, maar ook een goede relatie is veel waard. Slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen kunnen een schadepost voor uw onderneming betekenen. Het lang openstaan van vorderingen heeft directe gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming. Daar komt nog bij dat de betalingsmoraal de afgelopen jaren is verslechterd. Hoewel er altijd hardnekkige wanbetalers zullen blijven bestaan, kan een goed uitgestippeld debiteurenbeleid schade beperken.

Voorkomen is beter dan genezen!
Een goed beheer van debiteuren is belangrijk maar voor u geen kerntaak. Uitbesteden is een prima oplossing. Maar waar? Stok Incasso maakt er werk van! Direct, snel en op maat!

Stok Incasso werkt! Dat is duidelijk!